Saturday, December 1, 2012

Quân nổi dậy Syria hành quyết 10 lính chính phủ (Graphic Video)


Một đoạn video mới được đưa lên YouTube ghi lại hình ảnh những binh lính chính phủ bị hành quyết bởi quân nổi dậy Syria. Đoạn video cho thấy 10 người đàn ông mang áo thun và áo nhà binh đã van xin mạng sống khi họ bị bắn. 

Các tổ chức nhân quyền thế giới đã tố cáo cả hai phía chính phủ lẩn phiến quân đã có những tội ác chiến tranh bao gồm tra tấn và hành quyết tù binh tập thể.

Reuters
No comments:

Post a Comment