Wednesday, December 5, 2012

Tiếp xúc cử tri, Thủ tướng đổ lỗi cho "thế lực thù địch"


Hôm 4/12, tiếp xúc cử tri Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu: "Năm 2012, chúng ta phải đương đầu với khó khăn rất lớn về kinh tế và sự chống phá của thế lực thù địch". Phát biểu này cho thấy ông Dũng đang muốn đổ lỗi cho các 'thế lực thì địch', ý nói đây là nguyên nhân gây ra tình trạng khó khăn, bất ổn, lòng dân chán ngán... như hiện nay.

Về những nguy cơ mà đất nước đang phải đương đầu, ông thủ tướng nêu ra 2 mặt chính: "Một mặt là thế lực phản động, âm mưu diễn biến hòa bình, gây mất ổn định xã hội. Mặt thứ hai là sự đe dọa, xâm phạm về chủ quyền quốc gia, trên biển đảo của chúng ta".
Kinh nghiệm 51 năm theo đảng đã khiến ông Thủ tướng đặt các 'thế lực phản động' ngang hàng, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả bọn giặc xâm lăng phương Bắc.
'Thế lực phản động' dù có ba đầu sáu tay cũng không thể làm cho mất đất, mất đảo; lại càng không thể khiến kinh tế đất nước lụn bại, lòng dân phẫn nộ như hiện nay. 
Chưa thỏa mối hận, ông Dũng nói tiếp: "Nước ta lúc nào cũng bị đe dọa. Chúng ta bình yên như thế này nhưng luôn luôn xuất hiện những nhóm từ bên ngoài kích động biểu tình, bạo loạn, lật đổ". 
Rồi ông chuyển sang đe dọa: "Chúng ta phải có lực lượng và phương án để xóa ngay những ổ nhóm từ manh nha, không chỉ là bắt giam, xử án mà cả bằng đấu tranh, thuyết phục..."
12 tuổi theo Đảng, xem ra người đứng đầu chính phủ cũng chỉ biết đổ lỗi và đe dọa. Người dân bảo ông Thủ tướng mặt dầy quả không sai.
6 năm giữ ghế Thủ tướng, 'thành tích' của ông Dũng là đã sản sinh ra những tập đoàn lợi ích, những tên tư bản đỏ phá hoại nền kinh tế đất nước, ăn cướp mồ hôi nước mắt nhân dân. 
Ông Dũng còn được ngồi ghế thủ tướng như hiện nay cũng là nhờ quan thầy Trung Cộng nâng đỡ, vì vậy mà ông Dũng tỏ ra thần phục Bắc Kinh.
Thế lực thù địch không ai khác chính là Nguyễn Tấn Dũng và Đảng của ông.

Bảng Đỏ (DanLamBao)

No comments:

Post a Comment