Tuesday, January 8, 2013

Giấy "sở hữu con vợ" của CSVN

Chủ Nghĩa Xã Hội là chủ nghĩa "siêu việt", là "đỉnh cao trí tuệ cũa loài người". Xem giấy hôn thú ở miền Bắc VN trước 1975.

Đoán giải:

    Sở hữu con vợ =   Giấy giá thú ?
    Nhãn hiệu vợ   =  Tên của người vợ ?
    Ngày dùng vợ  =   Ngày cưới ?
    Loại vợ            =   Vô cùng khó hiểu !
    Số khung         =   Càng vô cùng khó hiểu !

No comments:

Post a Comment