Friday, February 22, 2013

CS Bắc Hàn ra quy định kiểu tóc và quần áo trong dân chúng


Phụ nữ ở Bắc Triều Tiên đang khuyến cáo chỉ nên áp dụng 18 kiểu tóc và quần áo khác do chính phủ ấn định. Thẩm mỹ viện ở Bắc Triều Tiên đang phổ biến rộng rãi các loại kiểu tóc được phê chuẩn bởi các nhà lập pháp.
Chiến dịch phát động sử dụng đồng phục mới nhất của thế giới Bắc Triều Tiên khuyên phụ nữ áp dụng một trong những chỉ có 18 kiểu tóc chính thức phê duyệt của chính quyền cộng sản trong một nỗ lực để kiềm chế bất kỳ ảnh hưởng nào từ phương Tây.
Đơn giản phong cách kết hợp với trang phục truyền thống Bắc Triều Tiên mà họ cho là phù hợp, mặc dù có sự khác biệt nhỏ giữa phụ nữ có chồng và chưa lập gia đình chưa. Các quy tắc nghiêm ngặt tương tự áp dụng cho đàn ông được quyền lựa chọn 10 kiểu tóc cho họ.
Truyền hình quốc gia ở Bắc Triều Tiên trong năm 2005 đưa ra một loạt các bài viết được " Hãy cắt tóc và may quần áo phù hợp với lối sống xã hội chủ nghĩa ", để thúc đẩy cắt tóc ngắn và đơn giản.Tuy nhiên, các phóng viên một số báo chí và đài phát thanh Bắc Triều Tiên tiếp tục xác nhận về sự  tuân thủ này .
Các cơ quan chức năng như cảnh sát đã được trang bị máy ảnh đặt ở các vị trí bí mật trên đường phố để theo dõi giám sát lệnh này nhằm đề phòng, cảnh giới sự nổi loạn, không chấp hành lệnh của dân chúng...Những ai cả gan, chống lệnh, không chịu cắt tóc và may quần áo theo quy định bước đầu bị lên án gay gắt về cái goi là không chịu làm con người mới xã hội chủ nghĩa về mặt đầu tóc, quần áo...
Chính phủ Bắc Triều Tiên không chỉ sử dụng bộ máy cảnh sát để giám sát dân về chuyện cắt tóc, may quần áo mà còn lệnh cho các cơ quan y tế phải ra sức tuyên truyền cho dân chúng biết: Để tóc dài, cắt tóc không đúng kiểu như Chính phủ quy định sẽ ảnh hưởng tới trí não
Hoan hô Kim Ủn, một nhà pháp trị xã hội chủ nghĩa lỗi lạc tuyệt vời !
Theo Adevarul.ro

1 comment: