Friday, July 12, 2013

CHÚNG NÓ LÀM CHA THIÊN HẠ?Ngư dân Quảng Ngãi bị "xử lý thỏa đáng" như thế này
Bọn Tàu Cộng làm cha thiên hạ thật.
Chúng vừa cho tàu hải giám tấn công, đâm chém ngư dân rồi chặt cờ tổ quốc VN trên tàu đánh cá của các ngư dân đó vất xuống biển, rồi sau đó vài ngày đại sứ của chúng tổ chức họp báo tại Hà Nội thông báo rằng chuyến đi thăm của chủ tịch nước Trương Tấn Sang thu được những kết quả tốt đẹp (Chắc chắn là không tốt đẹp cho ta rồi, đã thế ta đã họp báo thông báo chứ không phải chúng nó).
Tay Đại sứ tên Hựu đó còn tuyên bố tỉnh queo, vấn đề Biển Đông là tồn tại duy nhất giữa hai bên nhưng qua chuyến đi vừa rồi đã có biện pháp xử lý thỏa đáng.
Không biết biện pháp xử lý thỏa đáng cho ai, chứ trước mắt thấy ngay rằng ngư dân ta bị xử lý tơi tả, thừa sống thiếu chết và phía chính phủ ta thì hoàn toàn im lặng y như rằng  thừa nhận các biện pháp xử lý đó của bọn Tàu cộng là ...thỏa đáng.
Không biết trong buổi họp báo đó, các nhà báo của ta có ai được phép chất vấn tay Hựu ấy về việc xử lý thỏa đáng ngư dân ta trên biển không? Nhưng có hỏi thì cũng chẳng có tờ báo nào được phép đăng. Tất cả đều im thin thít và răm rắp đăng lại những gì mà TTX được phép tường thuật theo ý chí của "ngài" đại sứ.
Không biết bắt đầu từ khi nào và vì lý do gì mà chúng nó làm cha thiên hạ như vậy?


Blog Huỳnh Ngọc Chênh

No comments:

Post a Comment