Friday, July 26, 2013

Tiền công đức cúng dường bị thâm lạm ở chùa chiền VN


Lâu nay, vic cúng dường, góp công đc cho các t chc tôn giáo tăng vt, đc bit là khi Pht giáo cho nhà nước Cng sn Vit Nam kim soát. Vn viết tin công đc thường được dùng đ làm t thin hay dùng vào vic tu b tôn to chùa, đn, miếu mo. Thế nhưng thi gian gn đây, nhiu s vic cho thy tin công đc b thâm lm, chi cho nhiu khon bt hp lý ri kêu ca ca dân chúng ngày càng nhiu, cũng như làm mt đi uy tín ca đn chùa mt cách đáng lo ngi.
Các quan chc lãnh đo thành ph Hà Ni tng tiết l mt con s gây sng s, đó là ch trong 3 tháng l chùa Hương, Hà Ni đã thu v 30 t đng, tc gn 1.5 triu M kim. 
Cũng vì ngun thu ln mà không ít các cơ quan ban ngành nhà nước t chc cho lp thùng công đc ri ln tiếng đòi kim soát các ngun thu này. Đó cũng là lý do mà các đa phương luôn hăm h t chc l hi, t chc cúng bái, tín ngưỡng dân gian đ thu tin v. B mt văn hóa xã hi Vit Nam nhìn vào tưởng chng như hết sc rn rp và l giáo, nhưng tht ra ch toàn là nhng phương thc móc túi người dân. Trong báo cáo mt Công tác qun lý và t chc l hi năm 2011, Phó Cc trưởng Cc Văn hóa cơ s, B Văn Hóa Th Thao Du Lch Cng sn Vit Nam ghi nhn rng các cơ quan đa phương đã c người đến tn nhng đn chùa có kh năng t chc l và đ ngh đt các thùng công đc và xếp đt mc ăn chia vi nhng người qun lý đn chùa. Nhưng không phi đến thanh tra chính quyn lên tiếng vì dân chúng mi biết. Tiếng xu đã đn xa. 
Trước đây đã tng có người bí mt video tung ra trên mng Youtube đ t cáo chuyn Kinh Môn, Hi Dương. V ch tch y ban xã công khai rút rut tin công đc ca đn Cao và tượng đài Trn Hưng Đo. Ngay trong khi ch tch xã và kế toán xã An Sinh đang chia tin cho nhau thì b dân chúng gi đin thoi cho công an huyn đến bt qung tang.
Quan chc, người gi đn chùa nhiu nơi càng béo tt, đi sng khá gi lên mt cách khó hiu. Dân chúng thì ngây thơ c gi lòng tin vào vic cúng dường mà chưa bao gi nghĩ đến chuyn cht vn nhng đng tin đó đã đi đâu v đâu.
Bi ri trước li kêu ca ca dân chúng, Quc hi Bù nhìn Cng sn Vit Nam cũng ngh ra vic làm lut đ qun lý tin công đc. Nhưng hu hết các khon trong d tho này đu b các quan chc đa phương bác b dt khoát vi lý do là không th qun lý được tin công đc và nếu như vy là xúc phm tín ngưỡng.
Thế nhưng ai cũng biết, có chút lut, tin công đc s khó mà thâm lm được. Và nếu như vy các quan nhà nước Cng sn Vit Nam s sng ra sao?
 
 SBTN

No comments:

Post a Comment