Friday, January 16, 2015

Video: "Cho Đồng Bào Tôi" (Nguyễn Thị Kim Liên)Để " chúc mừng" cho phiên họp Quốc Hội của nước VN chxhcn, sẽ "thành công" mỹ mãn. Tôi xin hát tặng bà con bài hát CHO ĐỒNG BÀO TÔI.
Nhạc của cố Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Quang.
Lời của bài hát nầy tôi thấy rất hay rất" tâm tư", nó diễn tả rất đúng cuộc sống nơi " thiên đường " mà tôi đang sống.
Xin cảm ơn người Nhạc Sĩ đã đặt lời cho bài hát này.
Xin mời bà con cùng nghe.

Nguyễn Thị Kim Liên

No comments:

Post a Comment