Friday, January 2, 2015

Video: Lionel Messi làm chuyện không thể ở game show Nhật


Game show Nhật Bản thường hay yêu cầu những người dự thi làm những điều mà thể chất con người khó có thể làm được. Ít người nghĩ là họ có thể hoàn thành, và trong game show sự thất bại của người diễn luôn là đề tài để khán giã cười cợt.
Nhưng một lần nữa, Lionel Messi đã chứng tỏ là một ngoại lệ. Người ta đã kéo lên một thanh xà ngang cao 18 mét trên không và yêu cầu Messi volley đá trái bóng qua nó và tiếp tục tung hứng bóng khi nó đi xuống.
Game show này đã được tính toán để chắc chắn rằng Messi sẽ thất bại. Nhưng chuyện xãy ra sau đó đã chứng tỏ Messi là người hành tinh.

SBNation


2 comments: