Saturday, August 8, 2015

Chuyện thế giới cộng sản: Tượng đài Hồ Chí Minh 1.400 tỷ


 Vì sao dư luận đồng loạt phản đối việc xây dựng tượng Hồ Chí Minh 1.400 tỷ ờ Sơn La?
No comments:

Post a Comment