Friday, November 13, 2015

Trung tâm thương mại Trung Quốc bên trong lăng Hồ Chí Minh?


Một số hình ảnh được ghi lại bên trong lăng ông Hồ, khu vực bảo tàng. Chỗ này khá khó thấy vì nó khuất phía sâu bên trong. Hỏi những người dân Việt Nam, mọi người nghĩ gì về những hình ảnh này???
Facebook Bạch Hồng Quyền

No comments:

Post a Comment