Sunday, November 8, 2015

Video: " Đừng đứng nhìn " vì tương lai dân tộc VN


Đừng đứng nhìn , đừng đứng nhìn , đừng đứng nhìn , hỡi đồng bào ơi
hãy xuống đường ,hãy xuống đường , hãy đứng lên đòi lại tự do
Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi người Việt Nam chung nhau giống nòi
cả toàn dân hãy đứng lên mà đi...

Đừng đứng nhìn , đừng đứng nhìn , đừng đứng nhìn , hỡi đồng bào ơi
hãy xuống đường ,hãy xuống đường , hãy đứng lên đòi lại tự do
Giặc nội xâm giết bao dân lành , giặc ngoại xâm chiếm quê hương mình
còn chờ chi hãy đứng lên đồng bào ơi...

Bao dân oan cửa nhà tan nát , giặc nội xâm chiếm đất chiếm làng
đưa nước ta vào kẻ ngoại bang , ác với dân chúng thẵng tay làm
còn ngoại xâm chúng hèn hạ cúi, ngày mất nước đến rồi bạn ơi..

Đừng đứng nhìn , đừng đứng nhìn , đừng đứng nhìn , hỡi đồng bào ơi
hãy xuống đường ,hãy xuống đường , hãy đứng lên đòi lại tự do
Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi người Việt Nam chung nhau giống nòi
cả toàn dân hãy đứng lên mà đi...

nhạc sĩ TB 

No comments:

Post a Comment