Saturday, April 9, 2016

Trò Hề(Nhân khi xem lễ tuyên thệ của các ông bà vừa mới nhậm chức)

Cứ thấy buồn nôn nghe chúng th
Chui vào ống cống lũ cá trê
Đất nước phá tan lòng chưa chán
Dân tình điêu đứng rut não n
Tham tàn đu cáng lưu manh tất
Ác đc mưu mô cng sn nghề 
Thừa kèn lá dứa quân nói láo
Trơ tráo vô luân diễn trò hề...
  
Trần Đức Thạch

No comments:

Post a Comment