Tuesday, June 14, 2016

Clip hài: Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vs Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc


Video mang tính chất châm biếm trình độ học thức uyên bác của lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Chống chỉ định với các em DLV và các em cuồng đảng.

Đặng Hoài An 


No comments:

Post a Comment