Thursday, January 3, 2013

Ảnh vui: chó đi ăn mày, gà đá banh


Ảnh chó được chưng diện để đi ăn mày tại thủ đô Manila, Philippines:

Bà Zhang Lijun ở Liêu Ninh bên Tàu (Trung Cộng) dành ra 3 năm để dạy cho chú gà trống biết đá banh:
 
 
 
Tapchithoibao

No comments:

Post a Comment