Monday, January 28, 2013

Việt Cộng Sửa Đổi Hiến Pháp: Vô Ra Cũng Thằng Cha Khi Nãy

Ngày 23 tháng 11 năm 2013, Bộ Chính Trị của đảng csVN đã cho ra một nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến của dân về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992. Việc tổ chức lấy ý kiến người dân sẽ bắt đầu từ ngày 2 tháng 1 năm 2013 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2013 do hai VC Phan Trung Lý và Lê Minh Thông điều hành.
Đây không phải là lần đầu tiên VC sửa đổi Hiến pháp để VN có một nền tảng pháp quyền như Bộ Chính Trị VC cho rằng : Đây là một đợt chính trị quan trọng như đã viết ra trong Nghị Quyết 38/2012/QH13
Thật ra, trong năm 1991 VC Đỗ Mười Tổng Bí Thư đảng csVN đã đề cập tới,sau đó VC Võ Văn Kiệt Thủ Tướng của Nhà Nước VC cũng đã đề cập đến nhiếu lần. Cũng như năm 1993 VC Phan Văn Khải Phó Thủ Tướng nhà nước csVN cũng đã rêu rao là đảng csVN đang nổ lực xây dựng một nền tảng pháp quyền ở VN.
Từ năm 1991 đến 1993 VC trên nỗ lực muốn được Mỹ giãi tỏa cấm vận đã không ngần ngại tuyên truyền việc thay đổi hiến pháp hầu đặt một nền tảng pháp quyền theo thể chế dân chủ.
Cho đến bây giờ , có một số người, hễ cứ thấy VC cho ra một nghị quyết nào trên tiến tình dân chủ hóa thì "hy vọng". Nhưng trên thực tế , VC mỗi khi gặp phải tình trạng khó ăn, khó nói với Quốc tế về một bạo sách vi phạm nhân quyền tại VN thì lập tức bày trò gian dối với công tác lý luận đảng phục vụ cho dân, vì dân. Nhân dân làm chủ, đảng quản trị là những xảo ngôn ngụy trang trên truyền thống tuyên truyền và lừa bịp của đảng csVN .
Đương nhiên muốn có một thể chế dân chủ pháp trị thì phải được xây dựng trên ý nguyện của toàn dân. Nhưng cho đến nay tại VN dưới sự cai trị của đảng csVN ngừơi dân chưa bao giờ được tham gia vào một cuộc bầu cử có tính cách phổ thông đầu phiếu tự do để chọn người đại diện cho mình tham dự vào chính quyền.
Trong khi đó điều 4 Hiến Pháp vẫn không hề nhúc nhích, vẫn "“Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội "
Điều này cho thấy đảng csVN vẫn tàn bạo và tàn bạo hơn bao giờ trên chiêu bài lừa bịp người dân VN để thi hành một bạo sách hung tàn . Bởi theo bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền thì một chính phủ được  gọi là hợp lệ phải đặt căn bản trên ý nguyện của người dân và ý nguyện đó phải được thể hiện qua một cuộc bầu cử tự do .
Như trên đã nói VC chưa bao giờ cho người dân tại VN tham gia vào một cuộc bầu cử tự do thì làm sao biết được nguyện vọng của người dân để cấu trúc một nền tảng pháp quyền tại VN.
Vì lẽ đó những sự lừa bịp của VC cho thấy sự đổ vỡ của một xã hội chủ nghĩa trên sự nhủng loạn nhân tâm, đầy rẫy những thể thức man rợ và bỉ ổi qua những cuộc tranh chấp để chiếm đoạt tài sản của ngừơi dân.
Giả tỷ như đảng csVN có ý trao trả quyền hành cho dân nhưng trên thực tế xã hội tại VN đã quá rách nát từ hàng chục năm nay trong tình huống nhân tâm bị phân tán qua những lọc lừa dối trá tham lam của kẽ cầm quyền trong đảng csVN để độc quyền kiễm soát, vơ vét. Hưởng thụ trên sự đau thương uất ức mất mác của người dân mà không có một nền tảng pháp luật nào bảo vệ quyền lợi của người dân.
Xã hội tại VN càng ngày càng chồng chất đau thương phẫn nộ. Cả một khối dân là nạn nhân của những vụ cướp đất đoạt tài sản. Vì thế , đảng csVN thật sự muốn thay đổi hiến pháp vì dân cho dân thì trước hết mỗi một đảng viên của đảng csVN từ thượng tầng đến hạ tầng phải biết cách mạng bản thân ý thức tình tự dân tộc và yêu thương giãi đất gấm vóc mà Tổ Tiên người VN đã khổ công gầy dựng. Muốn làm được như vậy thì mỗi một con người cs phải biết từ bỏ cướp đoạt , vơ vét để tái thiết nhân tâm. Từ đó mới hy vọng con người sống dưới xã hội chủ nghĩa VN có thể bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật che chở.
Chính trong Hiến Pháp của Nhà nước csVN đã chưa ý thức được quyền hành của người dân " Đảng ra chỉ thị cho Nhà nước thi hành" có nghĩa là đảng csVN đang lập đi lập lại truyền thống của bản chất tuyên truyền và bịp bợm. Tuyên truyền cho Thế giới và các Quốc gia tự do hiểu ngầm rằng "đảng ta" đang trưng cầu dân ý để thay đổi Hiến pháp tức là ở đó csVN ngầm tỏ ý là lý tưởng duy vật đã không còn thấp thoáng trên môi trường lãnh đạo của Đảng hầu khoe khoang với Thế giới là tại Việt Nam đang trong chặng đường tiến tới dân chủ.
Nhưng điều 4 Hiến Pháp vẫn không hề nhúc nhích thì ở đó đã cho thấy sự lợi dụng tráo trở của đảng csVN trong việc đong đưa chữ nghĩa để tiếp tục củng cố địa vị trên giai cấp chuyên chính của mình hầu hoành hành tệ trạng tham nhũng, mà chính tệ trạng đó đã gây ra không biết bao nhiêu tang thương cho dân tộc Việt Nam.
Do đó, lấy ý kiến của toàn dân trong việc sửa đổi Hiến Pháp Xã Hội Chủ Nghĩa VN chỉ là một trò lưa bịp khác trong muôn vạn trò bịp bợm của Việt Cộng mà thôi./.
Tóm lại, nếu đảng csVN thật sự muốn trao trả quyền hành lại cho toàn dân thì trước hết PHẢI GIÃI THỂ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM .
GIÃI THỂ ĐẢNG CSVN ĐỂ TÁI THIẾT LẠI NHÂN TÂM CON NGƯỜI , XÓA BỎ TỆ TRẠNG THAM LAM VƠ VÉT BẤT CÔNG để từ đó người dân có thể nhìn thấy được pháp lý không còn chà đạp luân lý , lúc đó xã hội mới có cơ hội ổn định hầu tiến tới trong trật tự và thịnh vượng .
Ngày nào đảng csVN không chịu bước ra thì những nghị quyết mị dân chỉ là những trò lập đi lập lại trên bản chất tuyên truyền và lừa bịp của đảng csVN mà thôi./.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
26-01-2013

No comments:

Post a Comment