Wednesday, May 1, 2013

Kỷ niệm 30-4, trùng tu mộ thuyền nhân Việt Nam tử nạnKhu mộ tưởng niệm các thuyền nhân tị nạn ở GalangKhu mộ tưởng niệm các thuyền nhân tị nạn ở Galang


VOA

No comments:

Post a Comment