Tuesday, June 3, 2014

Hải chiến Hoàng Sa 1974 : Tư liệu của Cục Tâm lý chiến VNCH


Trận Hải chiến Hoàng Sa xảy ra ngày 19 tháng 1 năm 1974 đã làm dấy lên làn sóng công luận tại Việt Nam Cộng hòa phản đối cuộc xâm lăng của Trung Quốc. Mặc dù không bảo vệ được hải đảo, nhưng các chiến sĩ trấn thủ tại đây vẫn được vinh danh vì họ đã không từ bỏ nghĩa vụ của mình cho đến phút chót ; đó là cầm vũ khí chống trả kẻ xâm phạm lãnh hải chủ quyền. Dẫn liệu dưới đây về sự kiện Hải chiến Hoàng Sa do Cục Tâm lý chiến (trực thuộc Tổng cục Chiến tranh Chánh trị) Việt Nam Cộng hòa cung cấp.


TUYÊN CÁO CỦA BỘ NGOẠI GIAO VNCH VỀ HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN CỦA TRUNG CỘNG (19-1-1974)
Tuyên cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa về hành động gây hấn của Trung Cộng, 19 tháng 1 năm 1974 (Communique by the Ministry of Foreign Affairs the Republic of Vietnam concerning the military actions initiated by Communist China in the Hoang Sa archipelago area, 19 January 1974).
Tuyên cáo của Chánh Phủ Việt Nam Cộng hòa về chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những đảo ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam Cộng Hòa, 14 tháng 2 năm 1974
Tuyên cáo của Chánh Phủ Việt Nam Cộng hòa về chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những đảo ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam Cộng Hòa, 14 tháng 2 năm 1974.
Proclamation by the Government of the Republic of Vietnam with regard to its sovereignty over the islands off the shores of Vietnam, 14 February 1974
Proclamation by the Government of the Republic of Vietnam with regard to its sovereignty over the islands off the shores of Vietnam, 14 February 1974.
  Trích một vài dư luận quốc tế, quốc nội lên án Trung Cộng xâm lăng quần đảo Hoàng Sa
Trích một vài dư luận quốc tế, quốc nội lên án Trung Cộng xâm lăng quần đảo Hoàng Sa 2
Trích một vài dư luận quốc tế, quốc nội lên án Trung Cộng xâm lăng quần đảo Hoàng Sa 3
Trích một vài dư luận Quốc tế, Quốc nội lên án Trung Cộng xâm lăng quần đảo Hoàng Sa.
Excerpts of Local and International Opinions condemning the Chinese Communist aggression of the Paracel Islands 1
Excerpts of Local and International Opinions condemning the Chinese Communist aggression of the Paracel Islands 2
Excerpts of Local and International Opinions condemning the Chinese Communist aggression of the Paracel Islands.
Báo chí Việt Nam Cộng hòa đưa tin về sự kiện Hải chiến Hoàng Sa, 1974 - 1
Báo chí Việt Nam Cộng hòa đưa tin về sự kiện Hải chiến Hoàng Sa, 1974 - 2
Báo chí Việt Nam Cộng hòa đưa tin về sự kiện Hải chiến Hoàng Sa, 1974.
Tử sĩ Hoàng Sa
4 trong số các anh hùng tử sĩ Hoàng Sa : Trung tá Ngụy Văn Thà, Thiếu tá Nguyễn Thành Trí, Trung sĩ Lê Văn Tây, Hạ sĩ nhất Đinh Hoàng Mai.
         Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 1
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 2
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 3
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 4
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 5
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 6
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 7
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 8
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 9
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 10
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 11
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 12
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 12
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 13
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 14
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 15
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 16
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 17
Vinh danh chiến sĩ Hoàng Sa 18
Những người hùng Hoàng Sa được tiếp đón đón nồng hậu khi trở về đất liền.
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 1
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 2
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa (The World condemns the Red Chinese aggression of the Paracel Islands of the Republic of Vietnam).
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 3
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 4
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 5
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 6
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 7
Hoàng Sa – một phần lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa (Paracels – a part of the Republic of Vietnam’s territory).
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 8
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 10
Hải Quân Việt Nam anh dũng chống quân xâm lăng Trung Cộng tại quần đảo Hoàng Sa.
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 9
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 11
The Vietnamese Navy fought gallantly against the Red Chinese aggression of the Paracel Archipelago.
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 12
Quần đảo Hoàng Sa cách bờ biển Việt Nam Cộng Hòa chừng 300 cây số là một phần đất của Việt Nam Cộng Hòa từ mấy trăm năm xưa với đầy đủ dấu tích lịch sử chứng minh. Việc khai thác tài nguyên tại đảo Hoàng Sa đã được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho thực hiện quy mô kể từ năm 1959. Đây là cầu tiểu đĩnh đậu có sà lan của Công ty Khai thác Phốt phát Hoàng Sa.
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 13
The Paracel Archipelago is located 180 miles off the coast of the Republic of Vietnam and has belonged to the Republic of Vietnam for hundreds of years as demonstrated br historical traces on the islands. The exploitation of resources on Pattle Island was widely carried out by the Republic of Vietnam Government since 1959. The picture shows a pier for boats of the Hoang Sa Phosphate Exploitation Company.
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 14
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 15
Những chiến hạm của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa ngày đêm tuần tiễu bảo vệ chủ quyền Việt Nam Cộng Hòa trên quần đảo Hoàng Sa (Warships of the Republic of Vietnam Navy patrol night and day to protect the Republic of Vietnam sovereignty on the Paracel Archipelago).
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 16
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 17
Hộ tống hạm Kronstadt của Trung Cộng (A Kronstadt escort vessel of Communist China).
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 18
Thế giới lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa 19
Quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa biểu tình phản đối Trung Cộng cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa.
Tư liệu của Cục Tâm lý chiến Việt Nam Cộng hòa - a
Tư liệu của Cục Tâm lý chiến Việt Nam Cộng hòa - bTTXVA

No comments:

Post a Comment