Monday, May 9, 2016

Video: Formosa Hà tĩnh xả chất cực độc xuống biển

Đoạn phóng sự ngắn của những nhân chứng tường trình vụ công ty Formosa súc ống thải bằng nhiều hóa chất cực độc ra biển làm cá chết hàng loạt ở vùng biển miền trung VN.

No comments:

Post a Comment