Monday, April 9, 2012

Thảm Sát Rừng Katyn 1940
* Thảm Sát Rừng Katyn (Phần 1)

* Thảm Sát Rừng Katyn (Phần 2)

* Thảm Sát Rừng Katyn (Phần 3)

* Thảm Sát Rừng Katyn (Phần Cuối)
==>  Phim "Katyn" (do đạo diển Ba Lan Andrzej Wajda thực hiện)

------ o0o -----


Báo cáo mang mã số 794/B (794/Б) của trùm NKVD  Beria gởi và được J. Stalin duyệt
Tuyệt mật
Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô
Tháng Ba 1940 (5.III. 40)
Số 794/B
Moscow
Ủy ban Trung ương ĐCS (bôn-sê-vích) Liên Xô

Kính gửi đồng chí Stalin

Hiện nay, trong các trại tù binh của Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô (*) và trong các nhà tù ở vùng phía Tây Ukraine và Belorussia, có nhiều cựu sĩ quan quân đội Ba Lan cùng những kẻ đã phục vụ cho cơ quan cảnh sát và cục tình báo Ba Lan, những thành viên các đảng phái quốc gia phản cách mạng Ba Lan, những tên chủ mưu bạo loạn phản cách mạng đã bị lộ mặt, những thành viên của các tổ chức bán nước. Tất cả bọn chúng đều là kẻ thù truyền kiếp của chính quyền Xô-viết, mang trong mình nỗi căm thù dồn nén đối với chính thể Xô-viết.

Ngay cả khi đã bị giam trong các trại, bọn sĩ quan và hiến binh bị bắt làm tù binh vẫn còn tìm cách hoạt động phản cách mạng và tuyên truyền chống chế độ Xô-viết. Chúng chỉ chờ được phóng thích để tham gia cuộc chiến đấu chống chính quyền Xô-viết.

Ở vùng phía Tây Ukraina và Belorussia, các cơ quan An ninh Quốc gia đã phát hiện ra rất nhiều nhóm bạo loạn phản cách mạng. Trong từng tổ chức phản cách mạng ấy, các cựu sĩ quan quân đội Ba Lan, các cựu cảnh sát và hiến binh Ba Lan đóng vai trò tích cực.

Trong số những kẻ phản bội bị bắt giữ và những kẻ đã đột nhập trái phép vào lãnh thổ Liên Xô, chúng tôi đã lột mặt nạ rất nhiều thành viên các nhóm bạo loạn và gián điệp phản cách mạng. Trong các trại tù binh, ngoại trừ các lính thường và hạ sĩ quan, cố tổng cộng 14.736 cựu sĩ quan, nhân viên, địa chủ, cảnh sát, hiến binh, lính gác tù, dân di cư và những kẻ đã từng làm việc cho cơ quan phản gián quân đội. (97% là người Ba Lan)

Trong số đó, có

- 295 tướng, đại tá và trung tá,
- 2080 thiếu tá và đại úy,
- 6049 thượng úy, trung úy và thiếu úy,
- 1030 cảnh sát, lính biên phòng, sĩ quan hiến binh và hạ sĩ quan cấp hai,
- 5138 hiến binh, cảnh sát thường, lính canh tù và nhân viên cơ quan phản gián,
- 1444 nhân viên hành chính, địa chủ, linh mục, bộ đội di cư.

Trong các nhà tù ở những vùng miền Tây Ukraina và Belorussia, có tổng cộng 18.632 tù nhân (10.685 là người Ba Lan).

Trong số đó, có

- 1207 cựu sĩ quan,
- 5141 cựu cảnh sát, nhân viên tình báo, hiến binh,
- 465 cựu điền chủ, chủ nhà máy, viên chức,
- 6127 thành viên các tổ chức bí mật và những kẻ trốn chạy.

Xét rằng những kẻ được nhắc đến ở trên đều là kẻ thù bất cộng đái thiên và truyền kiếp của chính quyền Xô-viết, Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô cho rằng nhất thiết phải:

I. Chỉ thị cho Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô xét xử bằng phương pháp đặc biệt và ra bản án tối đa - án tử hình - đối với:

1.14.700 cựu sĩ quan, viên chức, địa chủ, cảnh sát, nhân viên gián điệp quân sự, hiến binh, dân di cư và lính gác tù người Ba Lan;

2. 11.000 tù nhân bị bắt và giam giữ trong các nhà tù miền Tây Ukraina và Belorussia, thành viên các tổ chức gián điệp và bạo loạn phản cách mạng, cựu điền chủ, chủ nhà máy, cựu sĩ quan, viên chức và những kẻ phá hoại người Ba Lan.

II. Trong quá trình xét xử, không cần sự hiện diện của những kẻ bị bắt giữ, không cần cáo trạng, không cần điều tra và không cần đưa ra phán quyết buộc tội. Phải làm theo cách sau đây:

1. Đối với những tù binh trong các trại tù: căn cứ vào tài liệu thu thập của Ban quản lý trại tù binh trực thuộc Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô.

2. Đối với những kẻ bị bắt giam: căn cứ vào tài liệu thu thập của Bộ Dân ủy Nội vụ Ukraina và Belorussia.

III. Ủy nhiệm các đồng chí Kabulov (1), Merkulov, Kubulov (2) và Bashtakov (trưởng phòng đặc biệt thứ nhất trực thuộc Cơ quan Anh ninh Quốc gia Liên Xô) xét xử và đưa ra quyết định trong vụ này.

Dân ủy Nội vụ Liên Xô
L. Beria

(Có chữ ký của Stalin, Voroshilov, Molotov và Mikoyan chéo trên trang giấy. Bên lề là ghi chú của thư ký: Kalinin và Kaganovich cũng đồng ý với quyết định trên.)

---- o0o ----No comments:

Post a Comment