Sunday, May 10, 2015

Tướng Lê Minh Đảo kể về 17 năm cải tạo sau 30/4/1975

Cuộc chiến Việt Nam 40 năm nhìn lại: Thiếu Tướng Lê Minh Đảo của Quân lực Việt Nam Cộng hòa và Trung tá Nguyễn Anh Tuấn thuộc Hải quân Hoa Kỳ nhìn về Việt Nam sau 40 năm kết thúc chiến tranh Nam Bắc.

No comments:

Post a Comment