Sunday, February 24, 2013

Đọc sách: "Bên thắng cuộc"(Bấm links để xem)

Quyển Một: GIẢI PHÓNG* Phần I: Miền Nam


* Phần II: Thời Lê Duẩn***********************************

Quyển Hai: QUYỀN BÍNH


* Phần III: Dấu Ấn Nguyễn Văn Linh
  

* Phần IV: Tam Nhân
 
  Chương 18: Tam Nhân Phân Quyền
  Chương 19: Đại Hội VIII
  Chương 20: Lê Khả Phiêu và ba ông Cố Vấn
  Chương 21: Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa
  Chương 22: Thế Hệ Khác

* Phụ Lục 


***********************************

No comments:

Post a Comment